İSGGM - Yayınlar - Formlar - Kitaplar - Rehberler - Proje Raporları vb.

En son güncellendiği tarih: 17 Haz 2019

Afiş, Yayın ve Döküman Taleplerine İlişkin Açıklama


İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak 2010 yılından itibaren yoğun şekilde elektronik ortam çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda dijital kütüphane oluşturulması ile kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan tüm afiş, broşür, dergi, kitap ve diğer yayınlar elektronik ortamda kullanımınıza sunulmuştur. 01.04.2019 tarihi itibari ile herhangi bir şekilde yayınların basımı gerçekleştirilmeyecek olup, yayın talebinde bulunan yararlanıcılar kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tasarım ve içerikte herhangi bir değişiklik yapmadan (5846 Fikir ve Sanat Hakları Kanunu’na uygun şekilde) aslına uygun olmak kaydıyla basım işlemlerini gerçekleştirebilirler.

KİTAPLAR

REHBERLER

PROJE RAPORLARI

ULUSLARARASI İSG KONFERANS BİLDİRİLERİ

BROŞÜRLER

KONTROL LİSTELERİ

Bilindiği üzere, 6331 sayılı Kanunun “işverenin genel yükümlülüğü” başlıklı 4 üncü maddesi birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca işverenler işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak ile yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğün ne şekilde yerine getirileceği ile ilgili hususlar ise 29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinde belirtilmektedir. Bununla birlikte, Kanunun “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri”, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıkları altında yer alan 6 ve 7 maddeleri kademeli olarak yürürlüğe girmektedir.

Söz konusu süreçte, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü başlamamış olan işyerleri ile özellikle küçük esnaf ve sanatkara yönelik Bakanlığımız, geçtiğimiz dönemde, işverenlere bu konuda yol göstererek risk değerlendirmelerinin işverenlerin kendileri tarafından yapılmasını sağlamak ve süreci kolaylaştırmak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik örnek niteliğinde risk değerlendirmesi rehberleri yayımlamıştır. Ancak söz konusu çalışmaların başlatıldığı süreçten bu yana iki yıl geçmiş olup iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin haricinde tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla bu işyerlerinde risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi, işyerindeki çalışma ortam ve şartlarını bilen ve bu konuda görevlendirilen İSG profesyonellerinin yükümlülüğündedir.

Bu süreçte, sahadan alınan geribildirimler ve çalışmaların ticari amaçlar ile kullanılıyor olduğunun görülmesi Bakanlığımızı adım atmaya yöneltmiş olup bundan sonraki süreçte, İSG profesyoneli görevlendirme yükümlülüğünün yürürlüğe girmediği işyerleri için risk değerlendirmesi yerine geçmeyecek ancak çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik kontrol listelerinin yayımlanmasına karar verilmiştir. Risk değerlendirmeleri hususunda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri sektörde rehber çalışmalarında bulunabilirler.


#resmigazete #isg #isgüvenligi #issaglıgı #isgsınavı #isgsınavınahazırlık #isgsınavınahazırlıkkitabı #kitap #sınavhazırlıgı #kamp #seminer #toplantı #ösym #rg #isggep #isgdp #iguzmanlıgı #uzmanlık #isgüvenligiuzmanı #isyerihekimi #dsp #digersaglıkpersoneli #türkiye #haber #sondakika #gündem #üniversite #isgönlisans #isglisans #isgyükseklisans #sınavlarahazırlık #saglık #güvenlik #isgdoküman

396 görüntüleme0 yorum
​İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PLATFORMU

Sayfalar

Yardım

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

İSGGEP Tasarım Ekibi © 2019     isggep.com - isggep.net