İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, İŞ YERİ HEKİMLERİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ VE EĞİTİCİLERİN DİKKATİNE


22.11.2019

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI, İŞ YERİ HEKİMLERİ, DİĞER SAĞLIK PERSONELLERİ VE EĞİTİCİLERİN DİKKATİNE


İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek amacıyla belgelendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve eğiticilerin bu faaliyetleri kapsamında yapmış oldukları sözleşmelerdeki görevlendirme sürelerinin mevzuata uygunluğunun takibi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yapılan protokol doğrultusunda İSG-KATİP üzerinden yapılmaktadır. İSG KATİP’te yapılan en son güncellemeler ile birlikte onaylanan sözleşmelerin tarafı olan İSG profesyonellerinin sigortalılık bildirimine ilişkin bilgilerine erişilebilmektedir.


Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında; İSG-KATİP’te halen devam eden sözleşmeleri bulunan İSG profesyonelleri arasından tam zamanlı istihdam edilenlerin sözleşme imzalanan işyeri haricinde başka işyerlerinden sigorta bildirimi yapılıp yapılmadığını ve kısmi süreli çalışma kapsamında istihdam edilenlerin İş Kanunu’nda belirtilen azami çalışma süresini aşacak şekilde birden fazla işyerinden sigortalılık bildirimlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri önem arz etmektedir.


Aksi takdirde 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüzce yapılacak kontroller sonucunda azami çalışma sürelerini aşacak sürelerde görevlendirilmiş olan İSG profesyonelleri hakkında Genel Müdürlüğümüzce idari işlem tesis edileceği ilanen duyurulur.

810 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör