AB Projesi Kapsamında İSG Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Seçme Sınavı


AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞIİŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSÖZLEŞMELİ PERSONEL SEÇME SINAVI İLANI


Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen “Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi(MİSGEP)”içingörevlendirilmek üzere proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Proje ile, 70 yeraltı kömür ve yeraltı metal maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, teknik rehberlik sağlanması, işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi konusunda yönlendirilmesi ve işyerlerine yeni önleyici yaklaşımlar getirilmesi gibi amaçlar doğrultusunda proje ekibi kurulacaktır. Bu doğrultuda, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin görevlendirilmesi, Arama-Kurtarma eğitimlerinin alınması ve İSG Yönetim Sistemi entegrasyonuiçin 24 aylık hibedesteği süresince teşvik sağlanacaktır. Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Avrupa Birliği Projesi kapsamında iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirli süreli iş sözleşmesi ile proje süresince istihdam edilecek olup, devlet memurluğuna geçiş için bir hak yerine geçmeyecektir. İşsözleşmesi süreleri azami olarak (proje süresini aşmamak kaydıyla) belirlenmiş olup, yenilenmesi ve/veya uzatılması söz konusu değildir.Ücret ve sözleşme sürelerine ilişkin hususlara aşağıda yer verilmiştir.


Personel Seçim İlanı Duyuru_Ek.pdf

463 görüntüleme0 yorum