SATIŞ POLİTİKAMIZ

 
Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde - 1: SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, alım sırasında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde - 2: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş Bu Sözleşmenin Bir Taraftan;
SATICI: İSGGEP (isggep.com)

Esenler Mah. Mercan Sk. No:48 İç Kapı No: 3 Pendik/İstanbul


Diğer Taraftan;
ALICI: Son Kullanıcı (Müşteri)

Madde - 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1- Müşteri, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.  

3.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için müşterinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde müşteri veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir. 

3.3 - Sözleşme konusu ürün, müşteriden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı İSGGEP sorumlu tutulamaz. 

3.4 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin müşterinin tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, İSGGEP ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

3.5 - isggep.com’dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir.  3 (üç) iş günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

3.6 - Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, hava muhalefeti ve benzeri hallerde) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ile sözleşme konusu ürünün/ürünlerin süresi içinde teslim edilememesi halinde durumu, İSGGEP, 7 (yedi) gün içinde bildirecek olup, bu takdirde siparişin iptal edilmesi, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından biri kullanabilir. Siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 14 (on dört) gün içinde İSGGEP tarafından iade edilecektir.

3.7 - 18 yaşından küçük kişiler isggep.com’dan mal/hizmet alamaz.  

3.8 - Sipariş, teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden; teslimat sırasında hasarlı olduğunu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, tarafımıza tutanağın örneği gönderilmelidir. İSGGEP, ürünü yeniden temin edip, en kısa zamanda teslimatın tekrarlanmasını sağlayacaktır.

3.9 - Müşterilerin kredi kartı bilgileri sistemde kayıtlı olarak tutulmamakta, bu bilgiler İSGGEP tarafından görülememektedir. Sipariş esnasında müşterinin onaylaması durumunda, kart bilgileri sisteme kaydedilir, sonraki siparişlerde müşteri bu kartı tekrar görüntüleyebilir, sipariş sürecini hızlandırabilir. 

3.10 - Sipariş esnasında müşteriye sunulan mal/hizmetin yerine getirilme süreleri ortalama sürelerdir. İSGGEP, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamakla yükümlüdür.

3.11 - Ürünün tesliminden sonra müşteriye ait kredi kartının müşterinin kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini İSGGEP'e ödememesi halinde, müşterinin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde İSGGEP'e kullanılabilir ve eksiksiz halde göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri İSGGEP'e aittir.

3.12 - İSGGEP, dijital ürünleri sipariş ayrıntılarında bahsedildiği şekilde müşteriye ulaştırır. Müşteri, sipariş esnasında verdiği iletişim adreslerinin doğruluğundan ve bu ürünleri başka şahıslarla paylaşmamakla sorumludur. Gerekli durumlarda, İSGGEP, dijital ürünlerin sunuşunu değiştirme hakkını saklı tutar. İSGGEP; hediye, promosyon, ek ürün olarak satışı gerçekleştirilen dijital ürünlerin, sipariş esnasında müşteriye bildirilmesi koşuluyla, kullanım şartlarının ve sürelerinin değiştirilmesi hakkını saklı tutar.

Madde - 4: CAYMA HAKKI
4.1 - Müşteri, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkı kullanılamayacak mal/hizmet hariç olarak mal/hizmet sözleşmeden cayarak iade edebilir. Ancak, isggep.com üzerinden satın alınabilecek mal/hizmetlerin tamamına yakını cayma hakkı kullanılamaya-cak mal/hizmetlerdendir.

4.2 - Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla İSGGEP'e aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri aracılığı ile yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimin İSGGEP'e ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tarafınızla paylaşılacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde müşteriye iade edilecektir.

4.3 - Cayma hakkının kullanılması halinde, ürünün/ürünlerin vergi mevzuatı gereği fatura aslının ibrazı ile beraber teslimatı gerçekleştiren kargo firması aracılığı ile iadesi zorunludur. Ancak, müşteri tarafından fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler tarafına iade edilemez. 

4.4 - Müşteri, kargosunu, kargo personeli gözetiminde açabilir ve o anda tutanak altına aldırarak (kargoyu teslim almayarak) iade yapabilir. Bu iade işleminde geçerli bir sebep gösterilmediği takdirde, taşıma masrafları ödemeden düşülerek kalanı iade edilecektir. Geçerli bir sebebin olması durumunda (yanlış kitap kargolama vb.) değişim ve iade işlemleri ücretsiz şekilde yapılacaktır. 

4.5 - Teslim alınan üründe, teslim anında fark edilemeyecek baskı hatası vb. bir kusurla daha sonra karşılaşılması durumunda (bu kusur kitaptan fayda görmeyi engelleyecek düzeyde ise), müşteriye ücretsiz şekilde yeni ürün veya ilgili ürün bölümü temini sağlanacaktır.

Madde – 5: İLETİŞİM

5.1 - Müşteri, sipariş oluşturduğu andan itibaren kendisine mail, sesli arama veya sms ile geri dönüş yapılabileceğini bilerek belirtmiş olduğu numara ve mail adresini kontrol etmek durumundadır.

5.2 - Müşteri, İSGGEP'e ilettiği iletişim bilgilerinin amacına uygun kullanımını kabul etmiş sayılır.

Madde - 6: YETKİLİ MAHKEME
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile müşterinin veya satıcının yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, müşteri iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

Ödeme Yöntemleri

Kredi/Banka Kartı Online Ödeme: 

  • İyzico ve Payu Online Pos güvencesi ile, 3DS yüksek güvenlik şartları altında tek çekim ve taksitli ödeme yapabilirsiniz.

  • Kartla ödeme yapmak için ödeme aşamasında "iyzico" seçeneğini seçmeniz gereklidir.


EFT/Havale:

  • Siparişinizi tamamladıktan sonra size iletilecek farklı bankalara ait IBAN adreslerimizden size uygun olanına EFT/Havale yaparak ödeme yapabilirsiniz. 

  • EFT/Havale ile ödeme yapmak için ödeme aşamasında "Nakit Ödeme" seçeneğini seçmeniz gereklidir.